Studieverlof van ds. Fulco Timmers gedurende de maanden september, oktober en november 2020.

In het vorige weekbulletin stond de waarneming van ds. Fulco Timmers vermeld, namelijk: ondergetekende ds. Wim in ’t Hout alsmede de predikanten ds. Jils Amesz en ds. Anje de Kuiper.

Mocht u niet goed weten tot wie u zich in een bepaalde situatie heeft te wenden neemt u in dat geval dan gerust contact met mij op, liefst per mail.

Het is fijn, dat collega Timmers een goede borg van zijn werkzaamheden heeft geregeld tijdens  de komende maanden, zodat het gemeentelijk leven gelukkigerwijs voort kan gaan. Ik wens mijn collega, namens ons allen, een inspirerende en vruchtbare tijd toe onder de zegen van onze God!

A.s. zondag zal collega Timmers, bij uitzondering, participeren in onze dienst op startzondag en Deo Volente als ambtsdrager Ida Taapke bevestigen. We verheugen ons, hoewel in een helaas totaal andere situatie dan voorheen, op een goede start van het nieuwe seizoen en een mooie dienst als opening daarvan!

Ds. Wim in ‘t Hout