fotoFulco2Fantastisch dat de gemeenteavond zowel door leden van Open Hof als van de Ontmoetingskerk zo goed is bezocht. Het was een heel geanimeerde avond, waarop de beroepingscommissie verslag deed en de kandidaat voor de te vervullen vacature voordroeg. De kandidaat is Fulco Timmers, hij is 37 jaar en nu gemeentepredikant in Roosendaal. In de pauze mengde hij zich ongedwongen onder de aanwezigen. Na de pauze konden de gemeenteleden verder met hem kennismaken in de vorm van gesprekken over drie thema’s. Daarna volgden twee aparte stemmingen door respectievelijk de leden van Open Hof en die van de Ontmoetingskerk. Tot grote vreugde van de beroepingscommissie stemden beide wijkgemeenten unaniem ‘ja’. Dit leidde tot het besluit van beide kerkenraden om volgende week een beroep op Fulco te gaan uitbrengen.

10 oktober: Inmidels is bekend dat ds. Timmers het beroep heeft aanvaard. Zie het bericht op de homepage.