Op vrijdag 13 januari zal  in de Hillegondakerk, Kerkstraat 43 in Rotterdam-Hillegersberg, de Nieuwjaarsreceptie zijn waarvoor de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand u van harte uitnodigt.
Naast het luisteren naar muziek, verzorgd door de organist van de Hillegondakerk Vincent de Ridder, het samen zingen, ook onder leiding van Vincent en een presentatie van het nieuwe lichtplan voor de kerk zal er ook ruimte zijn om elkaar te ontmoeten en te spreken.
De aanvang is om 20.00 uur en wij hopen velen van u te zien.

Namens de wijkgemeente Hillegondakerk en de algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand
Len Lafeber.