De kerkenraad nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de Gemeentevergadering op zondag 6 maart aansluitend aan de dienst van 9.30 uur. Op basis van alle informatie die u gaf tijdens de gemeentevergadering van 28 november jl. en meerdere andere informatiesessies die de kerkenraad had, is een profielschets van de gemeente en van de te beroepen predikant tot stand gekomen. U heeft daarvan kennis kunnen nemen middels eerdere berichtgeving en ook op de website is de profielschets gepubliceerd. Ook op basis van alle informatie die wij kregen heeft de kerkenraad inmiddels een voorstel voor een beleidsplan voor de komende 5 jaar geformuleerd.

Graag willen wij met u in gesprek over de voortgang van het beroepingswerk en willen wij het voorstel voor het beleidsplan aan u voorleggen.

Door te klikken op deze link treft u het voorstel voor het beleidsplan aan: voorstel Beleidsplan Open Hof Ommoord 2022 – 2027 versie 2.0 dd 18-02-2022

Denkt en praat u weer met ons mee? Van harte welkom!

Aria van Ballegoie, scriba