Afgelopen week zijn de voorbereidingen voor het plaatsen van de klokkentoren afgerond. Voor het eerst zal er eind oktober, de juiste datum is nog niet bekend, klokgelui in Ommoord te horen zijn. Maar voordat het zo ver is moet er nog wel het één en ander gebeuren. Er staat nu een forse, onderheide sokkel, in dezelfde rode baksteen als Open Hof, waarop in september de 17 meter hoge klokkenstoel gemonteerd wordt.

Carillon?

Omdat er in ons land geen bedrijf is dat het metalen gevaarte in één keer van een beschermende zinklaag kan voorzien, wordt dit in de loop van de maand in België gerealiseerd. Er is plaats voor een luidklok, die inmiddels bij de fa. Eijsbouts in Asten gegoten werd. Helaas is de daarin opgenomen datum van 17 september 2011 niet juist meer. Het zag er n.l. begin juli – toen de klok gegoten werd – naar uit, dat deze op 17 september tijdens de startdag voor het winterseizoen in gebruik zou worden genomen. De klokkentoren is van zo’n formaat, dat er ook een carillon kan worden geplaatst en daarom zijn er reeds voorzieningen voor het plaatsen van 18 klokjes aangebracht.

Twee minuten!

De feestelijke ingebruikname zal deel uit maken van de officiële overdracht van het plein door Leyten en partners aan de deelgemeentelijke autoriteiten. De klank van de klok is afgestemd op de klank van de klokken in de omgeving van Ommoord. Als u op het pijlte hieronder klikt kunt u horen hoe de klok gaat klinken.

[audio:http://localhost:8888/openhof-ommoord/wp-content/uploads/2011/07/Zo-zal-de-klok-gaan-klinken..mp3|titles=Zo zal de klok gaan klinken.]

Volgens oud gebruik is er een Latijnse tekst in de rand van de klok gegoten: Venite Adoremus Dominum ( komt laten wij de Heer aanbidden)In principe zal er ’s zondags om 09.20 uur en 10.50 uur twee minuten worden geluid. Tijdens kerkelijke begrafenissen en huwelijken zal de klok ook te horen zijn.

Een aantal bouwmomenten treft u hieronder aan:

Tekst en foto’s Arjan Huiskamp, coördinator PR van de gezamenlijke kerken van Open Hof