In goed overleg met onze protestante zustergemeente hebben de pastores samen met parochiebestuur en locatieraad besloten om in de maanden juli, augustus en september de zondagsviering naar de zaterdagnamiddag om 17.00 uur te verschuiven. Dat is vanwege de maatregelen in verband met de coronasituatie. Volgens de regelgeving mogen immers geen twee vieringen met gelovigen direct na elkaar in dezelfde ruimte worden gehouden. Om de protestanten de gelegenheid te geven om op hun gebruikelijke tijd samen te komen zal de katholieke viering daarom naar de zaterdagnamiddag 17.00 uur verschuiven. Die viering kan dan ook altijd een eucharistieviering zijn, die livestream te volgens is voor velen in de parochie die de viering thuis volgen of ook naderhand bekijken. We zullen deze regeling in laten gaan per juli tot en met september. Begin september zal er een evaluatie plaatsvinden om te zien of we daarmee doorgaan of dat en hoe we een en ander veranderen.

Pastor Huub Flohr, namens team en bestuur