Op 29 juni wordt in Open Hof een middag georganiseerd voor de ouderen van Open Hof rond het thema ‘Zomer’.

De middag begint om 14:00 uur (inloop vanaf 13:45 uur) en eindigt rond 16:00 uur. Er is muziek, we delen verhalen, we sluiten de middag af in de kerkzaal, en natuurlijk zal er worden gezorgd voor thee/koffie met iets lekkers.

U bent van harte welkom.
Namens het ouderenpastoraat, Bea Cox,
Namens de ouderen contactgroep, Dori Heijmans.