Maak van achterblijvers geen zoekers….

Dat het einde van ons leven op aarde een gegeven is weten wij (helaas) allemaal.

Ook weten wij dat dat thema een onderwerp is waar we in het algemeen niet gemakkelijk over spreken. We vermijden het liever. ‘We zien wel’. ‘Dat mogen degenen die achterblijven regelen’.

Vorig jaar mei is in onze wijkgemeenten een informatie-bijeenkomst aan dit thema gewijd. Hoe maken wij het onszelf en onze naasten gemakkelijker om hier over met elkaar in gesprek te gaan. Uit vele gesprekken met gemeenteleden is gebleken dat er behoefte is om dit nog eens te doen. Er lagen uit de vorige bijeenkomsten nog vragen over  de kosten van een begrafenis in de Open Hof. Daar is inmiddels wat duidelijkheid over.

Vanuit het pastoraat organiseren we daartoe een informatiemiddag op

maandag 11 maart van 15 -17 uur in zaal Oase in de Open Hof.

Jills Amesz zal over het genoemd thema een inleiding verzorgen. Het thema is immers ook Bijbels. Genesis 23 vertelt over Machpela, de grond die Abraham kocht om Sara te begraven. Ook hij en anderen werden er later ‘bijgezet’.

Ook kerkelijke rituelen komen aan de orde. En worden aan de hand van een ‘persoonlijke wensenlijst’ (die u mee naar huis kunt nemen)  thema’s genoemd waarvan het goed is die toch eens rustig te overdenken.

Wij hopen velen te mogen begroeten.

Namens de voorbereidingsgroep
Anneke Zuidervaart ( tel 4202808)