Op 9 september verzorgt de 40- groep Check-It de startzondag. Als thema voor deze zondag hebben we gekozen voor “Geloof, Hoop, Liefde” en het lijkt ons mooi om op verschillende manieren te ontdekken hoe we samen Open Hof vormen.

Hiervoor zijn wij om te beginnen op zoek naar de favoriete liederen van onze gemeente. Uit de inzendingen stellen we een Top 10 samen die we gebruiken voor de muziek in de dienst. Wilt u/jij doorgeven wat (jo)uw favoriete psalm, gezang of ander lied is, samen met de reden waarom dit (jo)uw favoriet is, doe dit via de volgende link: https://goo.gl/forms/rn6Ip9zkRHhyqvOQ2.

Ten tweede zijn we op zoek naar bijdragen op andere manieren om de dienst op te luisteren. We willen graag de verbinding tussen alle gemeenteleden tonen door beeldmateriaal (foto of video) te verzamelen van het dagelijks leven van leden uit verschillende leeftijdscategorieën, van jong tot oud – je/u voert zelf de regie, je/u deelt wat je/u wilt laten zien – dat is het. Als jij/u het leuk vindt om hieraan bij te dragen, geef (jo)uw naam en emailadres door via de volgende link: https://goo.gl/forms/Hp7hm5dpmj0724gM2.