Donkere Metten en Lauden.

Door de 14 mannen van de Schola Cantorum Isala werden op Goede Vrijdag de Donkere Metten en Lauden gezongen in de St. Caecilea .

Op de kaarsegge staan 15 kaarsen, 14 groene en 1 witte.
Na elke psalm wordt er 1 groene kaars gedoofd. Daarmee wordt uitgedrukt dat Jezus, na het verraad van Judas door zijn leerlingen verlaten wordt.

De witte kaars blijft branden ( deze symboliseert Jezus)

Nadat de zes altaar kaarsen gedoofd waren werd de Witte kaars onder gerommel van de koorleden de kerk uitgedragen ( het natuurgeweld dat met het overlijden van Jezus gepaard ging)
Na het slotgebed van de Lauden werd de verborgen brandende kaars weer tevoorschijn gehaald, als zinnebeeld van de Verrijzenis van Jezus.

Het enige licht wat dan nog brandt is het Licht van Christus.

 

 

Zittende achter in de kerk, met mijn ogen dicht, luisterend naar die prachtige muziek, zie ik de monniken en zusters in hun kloosters dit zingen, maar ook het verhaal van de Donkere Metten en Lauden zie ik voor me.
En wat is het dan mooi, in een donkere kerk met alleen die Ene kaars.
Dan voel ik Hem heel dichtbij. Volgend jaar ben ik er zeker weer bij.

Dori Heijmans.