Met -80 graden C een brand blussen

   Vlam in de pan doven

  Tot slot een examen

Nee, het was heel serieus.

Onder leiding van een deskundige instructeur hebben een aantal vrijwilligers en de beheerder van Open Hof een korte cursus Bedrijfs Hulp Verlening (BHV) gevolgd.
Twee avonden werd de geroep ingewijd in o.a. de geheimen van verband aanleggen, brandwonden verzorgen, mitella’s omdoen en omgaan met de in de kerk aanwezige AED (automatische externe defibrillator).
De twee daarop volgende avonden waren o.a.  het ontruimen van het gebouw bij alarm en het brand blussen de onderwerpen die op het lesrooster stonden.
Het “hoogtepunt” van de laatste avond was het  omgaan met blusdekens en verschillende brandblussers en het doven van de vlam in pan.
Het bleef niet alleen bij “spelen” , want na het blussen werd er een schriftelijk examen(tje) afgenomen.

Foto’s Nico Hof, tekst Arjan Huiskamp