Protestantse en Rooms-katholieke kerk te Rotterdam Ommoord
RK Koor Open Hof

RK Koor Open Hof

Dit koor is opgericht in 1976 en het bestaat dus nu meer dan 35 jaar. Het koor geeft in beginsel ondersteuning in de kerkdiensten van 11.15 uur ‘s zondags om de 2 á 3 weken en bij de hoogtijdagen rond Pasen en Kerstmis. De huidige dirigent is John Kropmans en de huidige organist is Barend van Wijngaarden. Ons koor bestaat momenteel buiten de dirigent en de organist uit 41 leden.

We oefenen elke dinsdag door het jaar, behalve als dit een feestdag is, van 20.00 u tot 22.00 uur.

Voor een kerkdienst zingen we altijd even in en daarom zijn we een half uur van tevoren aanwezig.

Eens in de 2 jaar maken we (met de partners) een reisje. Dat wordt door enkele koorleden georganiseerd. Elke keer is dat weer een fantastische belevenis, die begint met het zingen van een mis in een “vreemde” kerk en daarna uitstapjes naar musea o.i.d.

Ons repertoire (veelal meerstemmige) liederen bestaat uit enkele missen zoals de St. Jansmis en de Laurensmis, de Missa Brevis van Gounod, vele liederen uit Taizé en daarnaast liederen zoals het Adoramus te, Panis Angelicus, Ave Maria en nog vele andere Nederlandse liederen.

Mocht u na het lezen van dit stuk geïnteresseerd zijn om ook lid te worden van het koor, dan kunt u contact opnemen met: voorzit(s)ter Dori Heijmans, email heijmans@openhof-ommoord.nl of secretaresse Thea Diederik, email turkenburg@openhof-ommoord.nl

Een aantal leden van het zangkoor en enkele vrijwilligers vormen een rouw/trouwkoor `In manus tuas` en zingen bij begrafenissen en evt. trouwmissen. Degene die dit coördineert is Es Cornax, email ecornax@hotmail.com

Hieronder een aantal foto’s van het kerstconcert 2014