RK koor Open Hof 45 jaar!!

Het RK koor Open Hof viert binnenkort haar 45-jarig jubileum, en dat gaat natuurlijk gevierd worden.
We zijn blij maar vooral heel trots dat we als koor al zovele vieringen mochten ondersteunen, zowel in Open Hof als daarbuiten, en dat we steeds weer enthousiast worden ontvangen.

Op zaterdag 1 oktober is er ter gelegenheid van ons jubileum een feestelijke viering, waarin Joost de Lange zal voorgaan.

Na afloop wordt er feestelijk koffie gedronken, om daarna af te sluiten met een klein concert met liederen die het koor in de loop der jaren heeft gekenmerkt. Iedereen die het koor een warm hart toedraagt is van harte welkom.

De viering begint om 10:00 uur.

We hopen u allen graag te ontmoeten op ons jubileumfeest!

Thérèse Hanssen
namens RK koor Open Hof.