Van de websiteredactie

De bezoekers van de website hebben het inmiddels al gemerkt: Open Hof Nieuws en weekbulletin waren niet te vinden op de website. Er was alleen een redelijk cryptische melding, dat in verband met de op 25 mei jl. van kracht geworden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het Open Hof Nieuws en het weekbulletin niet op de website geplaatst mochten worden. De papieren versies, die precies dezelfde informatie bevatten, zijn ongemoeid gelaten.

Maar laten we ons concentreren op de website.
Allereerst de definitie van Persoonsgegevens:
Er zijn heel veel persoonsgegevens. De meest bekende zijn: naam, adres en woonplaats. Daarnaast telefoonnummers en postcodes met huisnummers.
Maar ook: iemands IQ, e-mailadres, burgerservicenummer, pincode, bankrekeningnummer, IP-adres, vingerafdruk, iris, pasfoto, medische gegevens, kenteken, DNA, stem, geboortedatum, -plaats, doopdatum.

Van deze Persoonsgegevens worden in de publicaties op de website alleen een deel van de contactgegevens van personen gebruikt, te weten naam, telefoonnummer en e-mail adres. Bijvoorbeeld wanneer de organisatie van een bepaalde activiteit een e-mail adres of een telefoonnummer opgeeft waar belangstellenden zich kunnen aanmelden.

Om het geheel werkbaar te houden, is vanaf nu volgende tekst in de privacy verklaring opgenomen.

Privacy Verklaring Website Open Hof t.b.v. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Door het insturen van berichten welke contactgegevens bevatten, gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze gegevens. Door het insturen van foto’s gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze foto’s. Het is aan de inzender van deze foto’s om toestemming van de gefotografeerden te hebben tot plaatsing.

Uw contactgegevens worden niet bewaard; zij worden alleen gebruikt om geïnteresseerden in uw activiteit in de gelegenheid te stellen om met de organiserende personen van de activiteit in contact te komen.

Op de website worden ook foto’s geplaatst van activiteiten in en rondom Open Hof; maar ook bijvoorbeeld van ambtsdragers. Een clubje van vaste Open Hof fotografen is daar druk mee en heeft een AVG-proof protocol, waarbij het geven van toestemming voor foto en eventuele publicatie een belangrijk deel uitmaakt. We kunnen er dus gevoeglijk van uitgaan dat ook de foto’s die door hen worden aangeleverd voldoen aan de AVG-voorwaarden. Voor het geval foto’s worden aangeleverd welke gemaakt zijn door anderen, is in de bovenstaande verklaring voorzien.

Het moge duidelijk zijn, dat de redactie van de website Open Hof zorgvuldig met uw gegevens omgaat.

Redactie website Open Hof