Een van de vragen voor de wijkkerkenraad na het bekend worden dat Fulco Timmers een functie elders had aanvaard is: of en hoe de taken van Fulco Timmers gecontinueerd kunnen worden op de korte termijn, tot eind 2021. Een aantal leden uit de wijkkerkenraad is hiermee al in juli aan de slag gegaan: Tannie Teeuwen, Amalia Barendrecht, Wim in ’t Hout, Joost Barendrecht en Hans Ros.

Inmiddels is hier een vrij duidelijk beeld over; niet alles kan gewoon doorgaan, maar gelukkig kunnen we met elkaar tijdelijk toch vrij veel in de lucht houden.
In het Activiteitenboekje 2021-2022 kon het vertrekken van Fulco Timmers niet meer verwerkt worden. U komt daar nog op vele plaatsen zijn naam tegen als contactpersoon.

Bea Cox zorgt, als preekregelaar, dat de diensten waar Fulco Timmers zou voorgaan weer ingevuld worden. Voor de voorbereiding van de kinderdiensten is Guus Koelman bereid gevonden dit op te pakken. Vanaf september zal Jan Peter Molenaar (opnieuw) een aantal werkzaamheden, die vallen onder de noemer 40- gaan invullen, zoals het jeugdteam begeleiden. Hij heeft dit ook al gedaan tijdens het studieverlof van Fulco Timmers. Sirkelslag KIDS is een noordrand brede activiteit, die niet wordt geraakt door het vertrek van onze predikant.

De catecheses en geloofs ABC, waar Fulco Timmers en Jils Amesz beiden invulling aan zouden geven, zullen nu door Jils Amesz verzorgd worden. Wel zou Jils het fijn vinden als er iemand uit de wijk dit samen met hem wil oppakken.

De gespreksgroep vandaag beziet zelf hoe op korte termijn invulling te geven aan hun bijeenkomsten.

Het kloosterweekend neemt Wim in ’t Hout over.

In het oecumenisch beraad en de werkgroepen eredienst, pastoraat en diaconaat zal Wim in ’t Hout (op afroep) aanwezig zijn. De werkgroep pastoraat zal intern bespreken hoe in deze periode met het pastoraat om te gaan.

Een aantal interne werkgroepen, zoals veilig kerk en vrijwilligersbeleid gaan zonder predikant verder met de opdracht.

Vertegenwoordiging in de Noordrand wordt waar nodig en mogelijk ingevuld door Wim in ’t Hout of een ambtsdrager. Een aantal (classicale) vertegenwoordigingen blijft tijdelijk open.

Er zijn ook zaken die nog niet duidelijk zijn: de kerst inn en de voorbereiding van de week van het gebed worden besproken in het oecumenisch beraad. Voor de kliederkerk gaan we te rade bij het landelijk netwerk kliederkerk.

Helaas zijn er ook activiteiten waarvoor we door het vertrek van Fulco Timmers dit jaar geen oplossing hebben en die dus niet doorgaan, zoals waardenvol opvoeden en Bijbel en bier.

Zoals u ziet wordt het dankzij vele stapjes extra toch een najaar met veel activiteit.

Namens de wijkkerkenraad, Hans Ros (tel: 010 4217017)