Veilige Gemeente

 

Open Hof Ommoord wil een plek zijn waar je je veilig voelt.
Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven.
Dat geldt voor onze hele gemeente:
leden, medewerkers, ambtsdragers, vrijwilligers; kortom wie dan ook!

 

Daarom willen wij als gemeente er alles aan doen om grensoverschrijdend gedrag
te voorkomen maar ook, indien het toch voorkomt, dit te bestrijden.
Dit kan gaan om gedrag van seksuele aard, pesten, intimidatie, discriminatie,
financiële malversatie, agressie, gebrek aan respect, misbruik van een machtspositie e.d.
Ook kan het gaan om vragen, vermoedens of meldingen.

 

In dat licht wil Open Hof Ommoord een veilige plek zijn om ervaringen bespreekbaar te maken,
ook nare en vervelende dingen die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt.

 

Om dat te bereiken hebben wij een preventiebeleid. 
Daarin staan de manieren beschreven hoe wij dat mogelijk willen maken. (preventiebeleid)

 

Hoe wij met elkaar om willen gaan staat beschreven in de Gedragscode.

Respect en omzien naar elkaar vormen daarin de basis. (gedragscode)

 

Overeenkomstig het preventiebeleid vragen wij aan ambtsdragers en vrijwilligers een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiertoe is een VOG – beleid (LINK) opgesteld. (VOG beleid)

 

Mocht je onverhoopt grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of gezien,
dan is er een meldprotocol en bestaat er de mogelijkheid om contact op
te nemen met een vertrouwenspersoon.
Op deze wijze proberen wij te bereiken dat nare en vervelende dingen bespreekbaar worden. (meldprotocol)

 

Aan Rooms-katholieke zijde is dit onderwerp voor Open Hof Ommoord op niveau van de Sint Christoffel Parochie geregeld.