De Schola Cantorum Isala verzorgt op Pinksterzondag 20 mei de Gregoriaanse Mariavespers om 19.00 uur in Open Hof in Rotterdam Ommoord. De vespers maken deel uit van het reeds eeuwenoude getijdengebed. De Schola zingt achtereenvolgens: de hymne “O gloriosa virginum”, de psalmen 109, 112, 121, 126, 147 en de hymne “Ave maris stella”. Daarna volgt het hoogtepunt: de lofzang van Maria, het Magnificat. Aansluitend volgen gebeden die afgesloten worden met Kyrie eleison, Christe eleison. Na de gebeden volgt het “Pater noster”. Tot slot wordt het “Salve Regina”gezongen.