Pinksteren vieren we samen
Pinksteren is bij uitstek een vrolijk feest, waarbij de door God aangewakkerde verbinding
tussen mensen centraal staat. Daarom vieren de rooms-katholieke en protestante
kerkgemeenschap in Open Hof dit feest samen in een oecumenische Pinkster-viering op
zondag 19 mei, aanvang 11:15. Ds. Joan van Kempen gaat voor van protestantse zijde,
Gerda Martens van RK-zijde. Het zingen wordt ondersteund door Koor Hemelsbreed, de
Open Hof cantorij, en verschillende instrumentalisten, onder leiding van Willem Blonk.
Voor deze feestelijke viering willen we graag uw inbreng. Waarin ziet u de werking van de
Geest? U kunt dit laten weten door mee te doen aan de Pinkster-fotowedstrijd. Het
bundelen van al die verschillende zienswijzen geeft een bredere blik en verbinding. Alle
foto’s zullen voorafgaand aan of tijdens de dienst getoond worden. Voor de beste foto’s is
een leuke prijs, met een aparte prijs voor kinderen / jongeren van onder de 18! Zie de
oproep om mee te doen voor meer informatie.
Na de dienst is er voor kinderen een leuke Pinkster-activiteit op het plein: we gaan de
Geest magisch zichtbaar maken met adem, wind en… bellenblaas! Kleine bellen, grote
bellen, XXL-bellen, bubble-art… Laat zien wat jij kan! Kun jij de geest vangen? Volwassenen
mogen uiteraard ook mee doen. Passerend publiek mag ook meedoen aan deze activiteit,
en kan daarmee delen in de feestvreugde.