Zondag 11 juli – 11.15u – Ommoordse Veld

Gelukkig bieden de versoepelingen van de corona-maatregelen ons de mogelijkheid om als Ontmoetingskerk en Open Hof samen het seizoen af te sluiten. Natuurlijk gaan onze kerken in de zomer niet dicht, maar we sluiten wel een bijzonder seizoen af en kijken vooruit naar een nieuw seizoen na de zomer. Mooi om dat samen te doen!

Bij mooi weer

Vanaf ong. 11.15u hopen we elkaar te ontmoeten, bij mooi weer rond de heuvel op het Ommoordse Veld. Neem een kleedje of picknickkleed mee, zodat we deze dan op 1,5 meter van elkaar verwijderd neer kunnen leggen en op deze manier af en toe wisselen van plek om met elkaar te praten. Neem ook iets te spelen mee zodat de kinderen leuk met elkaar kunnen spelen.

Speurtocht voor gezinnen

NB: gezinnen kunnen vooraf, direct na de dienst in Open Hof, via een leuke en spannende tocht van Open Hof naar het Ommoordse Veld lopen, meer info hierover is te ontvangen via Anneke Barendrecht (annekebarendrecht@hotmail.com).

Eten, drinken, en wat als het regent …

Het zou erg lekker en gezellig zijn als iedereen iets meeneemt om te eten. Er wordt gezorgd voor drinken. Dit is zowel voor buiten als binnen van toepassing. Want bij slecht weer verzamelen we in Open Hof en gaan dan naar de bovenzalen die dan tot één grote ruimte gemaakt zijn – we kunnen daar dan aansluitend aan de dienst in Open Hof al terecht. Ook dan is de vraag om de kleedjes, iets te eten en eventueel een aangepast spel mee te nemen. Ook hier gelden de 1,5 meter en de overige standaard regels. We hopen zo op een mooie manier samen de zomer in te luiden!

ds. Fulco Timmers