WIJ VERWELKOMEN PASTOR RUTGER VAN BREEMEN

Wij zijn verheugd u mede te delen dat de heer Rutger van Breemen per 01-07-2022 bij ons in dienst treedt als pastoraal werker.
Pastor van Breemen zal ons pastoraal team voor 12 uur per week versterken binnen het taakveld leren. Ook zal hij eenmaal per maand voorgaan in de zondagsvieringen. De maanden juli en augustus zal pastor van Breemen rondgaan op de locaties om kennis te maken met onze parochie.

Wij willen pastor van Breemen graag een warm welkom geven in de Open Hof en zullen dat doen tijdens de startzondag  op zondag 4 september om 11.15 uur. U bent allen van harte uitgenodigd de viering bij te wonen en persoonlijk kennis te komen maken.

Tot ziens op 4 september

Namens het pastoraal team,
pastor Huub Flohr, moderator

 

EVEN VOORSTELLEN PASTOR RUTGER VAN BREEMEN

Beste parochianen,
Mijn naam is Rutger van Breemen.
Vanaf 1 juli a.s. heeft onze bisschop, Mgr. v/d Hende mij aangesteld als pastoraal werker in de Sint Christoffelparochie.

Iets over mijzelf: ik word in juli 38 jaar oud en woon in het mooie vestingstadje Gorinchem. Ik heb een vriendin, Marieke. Ik heb gestudeerd aan de Katholieke Theologische Universiteit en werk sinds 2016 voor 3 dagen per week als buurtpastor in de wijk Ondiep/Pijlsweerd in de stad Utrecht.

Daar probeer ik – vanuit het Evangelie – de meest kwetsbare mensen op een pastorale en diaconale manier nabij te zijn. De afgelopen jaren ben ik ook actief geweest in de lokale politiek. Ik vind het leuk om in mijn vrije bezig te zijn met geschiedenis, lezen en zingen en ik ben graag in de natuur.

Ik ben benieuwd hoe het zal zijn in Capelle, Krimpen, Nieuwerkerk, Lekkerkerk en Rotterdam en ik wil mij van harte inzetten voor de catechese, liturgie en het pastoraat in de parochie. De komende tijd zal natuurlijk vooral in het teken staan van kennismaken. Wederzijds: ik met u en u met mij. Ik hoop velen van u de komende periode in elk geval te mogen ontmoeten en te leren kennen.

Ik kijk er naar uit om vanaf 1 juli samen met ieder van u onderweg te gaan, in navolging van Jezus Christus, verbonden in de Geest, naar het Rijk waartoe God ons geroepen heeft het gestalte te geven.

Veel zegen, inspiratie en al het goede gewenst,

Rutger van Breemen