Op 26 maart zal het RK koor Open Hof een Passieconcert geven, met als thema: Van Palmtak tot kruis en verder…. Het concert zal in de vorm van een drieluik worden uitgevoerd, waarbij in elk deel respectievelijk het lijden, het sterven en de verrijzenis van Christus zal worden belicht, in woord en gezang.  Het concert zal bestaan uit nieuwe en bestaande liederen door het koor, samenzang en muzikale intermezzo’s, gerelateerd aan de verschillende onderdelen van het thema. Het koor wordt als altijd begeleid door Jan van der Zee op piano en orgel. Daarnaast is er de muzikale medewerking van Marianne van Wijngaarden op hobo en van het fagotkwartet “Fagottesk” (o.l.v. Fred de Kievit). Het programma  bevat een mooie afwisseling van klassieke en eigentijds liederen.

Het concert zal plaatsvinden op zondag 26 maart in de Open Hof kerk te Ommoord, aanvang 15:00 uur. De toegang is gratis, na afloop is er een collecte aan de deur.

U bent van harte welkom om samen met ons in de veertigdagentijd stil te staan bij de herdenking van het Lijden, Sterven en de Verrijzenis van Christus, op onze weg naar Pasen.

Thérèse Hanssen
Dirigent RK Koor Open Hof