Wat waren wij zenuwachtig; ons eerste Passieconcert. Hoeveel mensen zouden er zijn?
Tot onze verbazing was het, zoals ze dat noemen, een volle bak.
Na ons intochtslied begonnen de zenuwen te zakken.
Wat hebben wij genoten, het was mooi, en afwisselend.
Het thema was van; Palmtak, naar Kruis en Verder…..
Het concert bestond uit 3 delen: het Lijden, Sterven en de Verrijzenis
Elk deel begon met een tekst gelezen door personen van ons koor.
Daarin werd ook het verhaal van Pasen vertaald naar de huidige tijd.
De liederen die wij zongen sloten daar mooi op aan.
Na afloop was er een nazit met koffie of thee of iets sterkers.

Met dank aan Jan Huijmans voor de foto’s.