Foto 1 en 2
Witte Donderdag. De poort van Jeruzalem, het Laatste Avondmaal en de Voetwassing.

Foto 3 en 4
Goede Vrijdag.  De doornenkroon en de Kruisiging. Het bloed dat de rivier rood kleurde.

Foto 5 en 6
Stille – of Paaszaterdag    De opstanding  en het lege graf en het licht wat de duisternis verdrijft.

Deze schikkingen zijn gemaakt door John Kropmans

Dori Heijmans