Ouderenpastoraat ds. Jacob Korf

De kerkenraad is blij om u te kunnen melden dat ds. Jacob Korf zich bereid heeft verklaard om met ingang van 1 februari 2022 de werkgroep pastoraat te komen versterken. Hij komt ons m.n. helpen met het verzorgen van het bezoekwerk van het ouderenpastoraat.

Ds. Jacob Korf was eerder wijkpredikant in Open Hof, en heeft voor de komst van ds. Wim in ’t Hout ook al tijdelijk geassisteerd in Open Hof als predikant in het ouderenpastoraat. Nu gaat hij weer tijdelijk het werk van ds. Wim in ’t Hout overnemen vanwege diens vertrek.

We zijn erg blij dat een vertrouwd iemand, die bekend is in Open Hof, ons komt helpen.

Ds. Jacob Korf zal in de regel op dinsdag en donderdag werkzaam zijn vanuit Open Hof.
Hij is vanaf 1 februari a.s. bereikbaar via telefoonnummer 06-46 01 77 88, en via het emailadres jacobkorf@ziggo.nl.

 

Kees Doornhein

werkgroep pastoraat PKN Open Hof