Open plek Pastoraal Werk Open Hof – vervolg

Zoals in de vorige editie van het Open Hof Nieuws is beschreven, is er door de overstap van Bart Starreveld naar de Buurtbron een open plek ontstaan wat betreft het pastoraal werk in Open Hof. Vanuit de kerkenraad is er een werkgroep gevormd om ten eerste een oplossing te vinden voor het opvangen van het werk dat openvalt op de korte termijn, en ten tweede een oplossing voor de langere termijn. Graag berichten wij u ook via deze weg over de stand van zaken op beide gebieden.

Wat de korte termijn betreft heeft u in het vorige bericht kunnen lezen dat dominee Fulco Timmers tijdelijk extra beschikbaar is voor uitvaarten en bijzondere pastorale zorg aan ouderen. Deze beschikbaarheid is beperkt, stond er ook vermeld. De beperking zit hem hierin dat de kerkenraad er aan hecht dat Fulco ook volop door kan blijven gaan met zijn opdracht op het gebied van kinderen, jongeren en jongvolwassenen – het 40min project.

Tegelijkertijd hecht de kerkenraad er aan dat de overige leeftijdsgroepen en zeker de ouderen in onze gemeente zogezegd niet in de kou komen te staan. Daarom wordt er voor de korte termijn gezocht naar iemand die tijdelijk (voor de duur tot het vervullen van de open plek) voor 16 uur per week zich in onze gemeente richt op het bezoeken van ouderen, het voorgaan in de kerkdiensten op de donderdagmiddag, het begeleiden van uitvaarten en het begeleiden van de pastoraatsgroep. Mogelijk dat tegen de tijd dat u dit bericht leest er al iemand gevonden is; via weekbulletin en website zal dit ook bekend gemaakt worden.

Voor het stellen van een vacature voor een oplossing op de langere termijn is het denkproces in volle gang. We willen gaan voor een oplossing die goed tegemoet komt aan de behoeftes zoals die nu in onze gemeente leven. We willen dit zorgvuldig wegen en uiteraard worden uw gedachtes daarbij op prijs gesteld! Deelt u ze met leden van de werkgroep. Sowieso is de bedoeling om de gemeente te horen over een voorstel op een gemeentebijeenkomst die gepland staat op zondag 13 mei. Meer precieze informatie over deze bijeenkomst zal nog volgen. We werken aan de oplossing voor langere tijd volop door. We willen zo spoedig mogelijk via weekbulletin en website het tijdpad met u delen, zodat we met elkaar goed zicht hebben op welke tijd dit proces nog neemt. Te meer belangrijk dat we dus tegelijkertijd werken aan een goede oplossing voor de korte termijn.

Onze bedoeling is u via de diverse kanalen: weekbulletin, website en steeds een bericht in het Open Hof Nieuws op de hoogte te houden van de stand van zaken. Heeft u vragen en/of suggesties op dit gebied, aarzelt u niet om ze te delen. De werkgroep bestaat uit de volgende mensen: Piet Zuidervaart, Maartje Greevenbosch, Anneke van Wijngaarden en Fulco Timmers.