Op zaterdag 5 oktober j.l. werd er in Open Hof een open huis gehouden voor nieuw ingekomenen. Alhoewel er ook oud-gedienden kwamen kijken, waren er toch 8 mensen die onze Hof kwamen bekijken. De gidsen waren er ook: met name Arjan Huiskamp deed een goede rondleiding in ons mooie kerkgebouw.

De mensen die in de kerkzaal aanwezig waren konden enorm genieten van het orgelspel van Jan Groenendijk: o.a. de Orgel-finale van Saint Saëns. Prachtig en dat bleek wel uit het luid applaus. Onder het genot van een drankje en een hapje werd het een zeer geslaagde middag. Dank aan alle vrijwilligers die dit weer mogelijk maakten.