Wij zijn erg blij dat het weer mogelijk is om als RK-parochie met elkaar in Open Hof onze kerkdiensten te houden.

De RK parochie houd in de Open Hof de kerkdienst op zaterdag om 17.00 uur.
De viering van zondag om 11.15 uur komt te vervallen

In verband met de RIVM-eisen en eventueel contactonderzoek door de GGD moet u zich aanmelden met naam, adres en telefoonnummer en u moet vrij zijn van klachten zoals die in de RIVM richtlijnen zijn vermeld.

Vanuit overheidswege mogen wij maximaal maar 30 bezoekers toelaten.

Als u de viering wilt bijwonen dan moet u zich van te voren via e-mail of telefonisch  aanmelden.
Vrij inloop is gezien de huidige maximering helaas niet mogelijk.
Om iedereen een kans te geven om een viering bij te wonen is het tegelijkertijd aanmelden voor meerdere vieringen niet mogelijk.

Bij het betreden van en het zich verplaatsen in het gebouw is het dragen van een MONDKAPJE VERPLICHT.


Voor de Open Hof moet u zich aanmelden bij Dori Heijmans via de Email openhof@christoffelparochie.nl of telefonisch via 06-18 87 37 68 van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
U kunt hier ook uw intenties doorgeven.

Voor de emailadressen of telefoonnummers van de overige locaties wordt u verzocht de website van de Christoffelparochie te raadplegen.