Ruim anderhalf jaar staat het gebouw er nu, de nieuwe Open Hof. Van plaats veranderd, een stukje opgeschoven, maar in naam gelukkig dezelfde gebleven. Een kerkgebouw dat open staat voor de PKN- en RK-gemeenschap in Ommoord en waarin iedere zondag protestantse en rooms-katholieke diensten worden gehouden. Maar Open Hof zou Open Hof niet zijn als het niet meer was dan dat. Een open hof willen wij zijn voor iedereen in Ommoord en daarbuiten.
Daarom zijn op de meeste dagen van de week de deuren van ons prachtige gebouw wijd geopend voor iedereen, gelovig of niet. Bijna elke dag staan gastheren en -vrouwen gedurende enkele uren paraat voor iedereen die Open Hof komt binnenlopen. Men wordt ontvangen met een vriendelijk woord, de weg wordt gewezen, er volgt soms een rondleiding of een gezellig praatje dat een enkele keer uitloopt op een veel dieper gaand gesprek.
fantastische dag
Een open hof is het op de woensdagen waarop de bazaar gehouden wordt. Wij, protestantse en rooms-katholieke vrijwilligers werken met groot enthousiasme samen om de naam van het gebouw eer aan te doen. En als wij dan zien hoe groot de aanloop elke keer weer is van vaste  en steeds weer nieuwe bezoekers, ook van mensen die op die dagen in een van de bovenzalen een cursus volgen, vergroot dat ons enthousiasme alleen maar. Dan zien we heel duidelijk dat ons gebouw zijn naam met ere draagt.
Woensdag 7 november was weer zo’n bazaardag en bovendien hadden wij het Centrum Educatieve Dienstverlening, als “gast”, dat voor ruim 170 cursisten een conferentie over Begrijpend Lezen organiseerde. Een open hof dus die dag voor meer dan 1000 mensen, die we allen een fantastische dag hebben kunnen geven.
loop eens binnen
Fijn dat je dan ook nu weer gesprekjes kunt hebben over wat wij als kerk hier in deze wijk willen betekenen. Je groeit als vrijwilliger als je aan het eind van de dag hoort dat men die dag zeer genoten heeft van de enorme gastvrijheid die Open Hof in Ommoord biedt.
Wilt u zich ook vaak zo prettig voelen? Het team van vrijwilligers kan nog wel mensen gebruiken en gunt u dat fantastische gevoel van harte. Loop eens binnen en vraag een gastvrouw of -heer gerust naar de mogelijkheden.

Tekst Piet Meijler
Foto’s Mieke Nuijten
Teksten foto’s Arjan Huiskamp