Open Hof: aanpassingen en onderhoud

Wie regelmatig in Open Hof komt, weet dat het een levendig kerkgebouw is. En juist daardoor kom je steeds weer iets tegen waarbij je je afvraagt: kan dat niet anders? Daarmee wordt dan bedoeld: beter. De gedachte is één, maar de uitvoering is natuurlijk nog wat anders. De volgende stappen zijn dan: hoe dan en is er geld voor? Want je kan wel van alles willen, maar als er geen geld voor is, houdt het op. In Open Hof is dat niet anders. We gaan op een verantwoorde manier met het geld om. De besturen van de beide kerken moeten altijd toestemming geven voor de extra uitgaven. De SKO, die tot taak heeft het gebouw  ‘te beheren’, zorgt er voor dat er diverse offertes worden gevraagd en er wordt uitgebreid onderzoek gedaan. Gelukkig kunnen we in Open Hof beschikken over extra inkomsten.
De enorme inzet van vele vrijwilligers van de Bazaar zorgt ervoor dat er een reserve is voor extra uitgaven. Deze staan naast en niet in plaats van de vrijwillige bijdragen. Deze laatste zijn voor de normale uitgaven van de kerken en die blijven broodnodig. Het laatste grote project waarbij het geld uit het ‘bazaarfonds’ kwam, betrof de nieuwe stoelen.

Tafels

Hierbij aansluitend kunnen we nu informeren dat het nieuwe project tafels voor de vergaderzalen ook is gerealiseerd. De oude hebben ruim veertig jaar dienst gedaan. Een aantal tafels is naar de Ontmoetingskerk gegaan en een aantal naar andere belangstellenden. De rest was moeilijk te verkopen. Een behoorlijk aantal tafels verkeerden namelijk in slechte staat. Wel is er gekeken of ze bijv. naar kerken in vroegere Oostbloklanden konden worden gestuurd. De vervoerskosten bleken helaas te hoog.
Een belangrijk voordeel van de nieuwe tafels is dat aan een kopse kant in de poten wieltjes zitten.
Het verplaatsen kan daardoor door 1 persoon worden gedaan wat het werk aanzienlijk verlicht. Ook het geschuif van tafels  wordt hiermee aanzienlijk verminderd.

Koorpodium

Vanwege het feit dat er steeds opnieuw  een extra rij stoelen moest worden aangebracht voor het koorpodium t.b.v. het RK koor en bij een Welkom Open Deur Dienst is besloten om het koorpodium met een laag te verhogen en het geheel tegen de muur te plaatsen. Om de veiligheid  te waarborgen zijn er ook leuningen aangebracht .

Grote berging

Ook in de grote berging in de gang waren aanpassingen noodzakelijk. Zo zijn de stellingen, voor zover je ze nog zo kon noemen, vervangen door professionele stellingen. Dit was noodzakelijk om een goede overzichtelijke opslag, het meeste t.b.v. van de bazaar, te kunnen realiseren.
Ook is er een gereedschappenwagen met werkblad aangeschaft. Al het duurdere gereedschap is nu in deze wagen veilig en overzichtelijk opgeslagen.
Daarnaast zijn er extra rolcontainers aangeschaft om de vele zogenoemde bananendozen op te slaan.
Door deze ingreep is er meer ruimte ontstaan en het werken aanzienlijk verlicht. De vaste medewerkers zijn zeer enthousiast over deze verandering.

Kleine berging

In de kleine berging in de keuken hebben we langere staanders aangebracht om meer ruimte door extra legborden te creëren, dit om een betere en beheersbare voorraadvormingen te bewerkstelligen. Dit was nodig omdat voorraden ook in de grote berging werden geplaatst.

Airco

De afgelopen zomer hebben we gemerkt dat het beneden in de ontmoetingsruimte nogal aan de warme kant was, om van de keuken maar te zwijgen. Het was voor de werkers daar zwoegen en zweten. Maar ook op zondagmorgen was het beneden behoorlijk warm  en niet te vergeten tijdens de bazaar. Daarom is besloten om ook beneden airco aan te leggen in de pastoreskamers, het stiltecentrum, de garderobe, gang en de ontmoetingsruimte en natuurlijk in de keuken.
Uiteraard kunt u zich afvragen waarom dat niet gelijk bij de bouw is gebeurd. Het antwoord is simpel: in de stuurgroep nieuwbouw is destijds hieraan veel aandacht besteed maar de investering was hiervoor te groot.

Wateroverlast

De ontstane schade door wateroverlast op de begane grond, door overtollig water in het hoofdriool, is door de verzekering vergoed. Daardoor kon er in de hal nieuwe vloerbedekking komen en een nieuwe kast voor de liedbundels.

Installaties

Als we over groot onderhoud spreken mogen we ons gelukkig prijzen met de inkomsten van de bazaar. Het is beleid van de kerken dat het groot onderhoud  gefinancierd wordt uit een deel van de inkomsten van de bazaar.
Wat verstaan we onder groot onderhoud of vervangen van installaties zult u zeggen. We praten dan over zaken als keukeninstallaties, lift, meubilair, water-schrobmachine, dakbedekking, luchtbehandelingsinstallatie e.d. Zaken die in principe niet door de verhuur kunnen worden opgebracht.
Vanuit de verhuur worden algemene zaken als beheerder, energie, verzekeringen en regulier onderhoud installaties gefinancierd.

Zonnepanelen

Herhaaldelijk wordt de vraag gesteld: wanneer krijgen we zonnepanelen? We kunnen u zeggen dat we in feite al een lang lopend onderzoek achter de rug hebben. De veelheid aan aanbiedingen lopen dermate uiteen dat een gedegen voorstel aan de besturen van de kerken niet kon worden gedaan.

We hebben onlangs besloten af te wachten wat de uitkomsten van de Fonteinkerk zullen zijn. Deze nieuwe kerk heeft met bijdragen van gemeenteleden en via andere gelden zonnepanelen laten plaatsen. Het resultaat moet zijn dat de verlangde energie voor het gebouw hiermee wordt afgedekt. Wij willen hun ervaring afwachten. Na bijvoorbeeld een jaar kunnen wij met hun ervaring aan de slag. Het wiel hoeft dan niet opnieuw te worden uitgevonden.

Gebouw

Om de kosten van het gebouw, dat wij nodig hebben voor onze kerkelijke activiteiten, te kunnen betalen, is de verhuur een belangrijke financiële bron. Het is daarom van belang te blijven investeren in de kwaliteit van het gebouw en diensten via het buffet. Dat vraagt een  gezamenlijke inspanning van de beheerder en de vele vrijwilligers in samenwerking met het bestuur van de SKO, nu en in de toekomst.

de Stichting Kerken Ommoord

Jan Groenendijk