WELKOM OPEN DEUR DIENST.

Op 16 februari met Ds. Dick Pranger en het Interkerkelijk Koor “INTERCESSION” o.l.v. Bernard Hoving.

We zijn blij u te mogen uitnodigen voor deze WODD, waarbij een voor Open Hof reeds vertrouwd gezicht zal voorgaan: Ds Dick Pranger.*

Ook het Interkerkelijk Koor “INTERCESSION” heeft haar enthousiaste klanken al eerder in Open Hof laten klinken.

Het Thema voor de dienst is “ALS HET STORMT” n.a.v Schriftlezingen uit Marcus 4 en Handelingen 27.
Het belooft een bruisende, muzikale dienst te worden

Wij verheugen ons op uw komst op 16 februari, 19.00 uur. Samenzang van bekende meezingers vanaf 18.45 uur.

Namens de Werkgroep Eredienst/WODD.
Ida Taapke.

* Zie ook onze rubriek ‘Gastvoorgangers’ in Open Hof Nieuws.