Op Hemelvaartsdag organiseren mensen van het pastoraat een ontbijt in Open Hof. Het is de bedoeling dat je zelf je ontbijt meeneemt naar de kerk, waar we het gezamenlijk zullen nuttigen. Wij zorgen voor koffie en thee en (karne)melk. Iedereen, RK. en protestant, is van harte welkom. Misschien is er na het ontbijt dat om 9 uur begint nog gelegenheid om even te wandelen of om nog met elkaar te praten.

Op Hemelvaartsdag is er één dienst in Open Hof en wel om kwart over 10. Dit jaar valt deze dienst onder verantwoordelijkheid van de protestanten en de voorganger is ds. Wim in ’t Hout. Volgend jaar is onze andere medebewoner (RK) aan de beurt. Het is dus geen oecumenische dienst in de gebruikelijke zin van het woord. Het is een dienst van Woord en Gebed. Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd om dit hoogfeest met elkaar te vieren.

Namens de voorbereidingsgroep, Anneke van Wijngaarden