55-plussers kunnen ook mooi zingen !

Het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof bewijst, dat je ook als ouderen iets moois en  spiritueels kunt presenteren. Onder leiding van Willem Blonk verzorgt het koor nu al ruim 17 jaar concerten en ondersteunt het de zang in zowel katholieke als protestantse vieringen.

Het koor  treedt ook op buiten Ommoord in verzorgingshuizen of andere kerkelijke gemeenten. Naar het  marktconcert in de advents-en kersttijd, dat het ouderenkoor sinds jaar en dag verzorgt, wordt door velen uitgekeken.

Iedere maandagmiddag van 13.45 tot 15.00 uur wordt er in Open Hof hard en serieus gerepeteerd . Daarna is het tijd voor de gezelligheid. Een kopje ( gratis ) koffie of thee, soms met iets lekkers erbij, als er iets te vieren valt.

Het repertoire is oecumenisch, veelzijdig en boeiend. Het omvat kerkmuziek in de breedste zin van het woord. Van eenvoudige liederen, die inspelen op een aan de orde zijnd thema in de liturgie, tot stukken van de grote componisten uit de traditie bij concerten.

Er is bij het koor geregeld aanwas van onderop, “jongere ouderen” nemen de plaats in van ouderen, die helaas moeten afhaken. Dus nieuwe leden zijn steeds welkom, vooral……..mannen.

Als u meer wilt weten:

Willem Blonk : dirigent .   Telefoon 010- 2205697 email: willem.blonk@planet.nl

Lenie Mulder : voorzitter. Telefoon 010-8481129 email: leniemulder35@gmail.com

Bekijk hier foto’s van het Oecumenische Seniorenkoor:

Bekijk hier foto’s van onze eerste dienst in de nieuwe Open Hof.