Soms vragen mensen mij weleens: hoe gaat het nu zo met de oecumene in onze kerk? Al sinds Open Hof Ommoord open is, is Open Hof een plek waar we met elkaar niet alleen samen vieren maar ook samen werken aan een gezamenlijke vierplek. Hier komt veel bij kijken kan ik u zeggen. Ik heb oecumene altijd een zeer warm hart toegedragen en draai al vele jaren graag mee in allerlei samenwerkingsverbanden om PKN en RK gezamenlijk tot bloei te laten komen.

Sinds enkele jaren doe ik dat ook in het Oecumenisch Beraad. Er was een tijd dat we moeite hadden om de juiste snaar te raken maar ik ben heel blij hoe we nu met elkaar kunnen omgaan en samenwerken. Vanaf het eerste moment dat de Corona lockdown in maart onze Open Hof raakte zijn we direct samen opgetrokken. We doen dit als beide beraden in hele nauwe samenwerking met de SKO. Ik wil vanaf deze plek dan ook graag een dankwoord uitspreken namens het Oecumenisch Beraad aan allen die het mogelijk maken om in deze vreemde tijd waarin we leven, toch Open Hof te kunnen blijven bezoeken.

De sfeer in het Oecumenisch Beraad is erg goed en het plezier straalt er vaak letterlijk vanaf. Zo ook vanavond, 19 november. We hadden weer een overleg met elkaar. Helaas niet in onze eigen Open Hof maar gelukkig weten we de digitale wegen inmiddels ook goed te vinden. Ook digitaal werd er via Zoom, met een grote lach zoals u op de foto kunt zien, serieus in alle openheid vergaderd. Zo willen we toch altijd blijven omgaan met en omzien naar elkaar! Dus antwoord op uw vraag: het gaat erg goed met de oecumene in Open Hof! Ik als voorzitter van de Wijkkerkenraad Open Hof Ommoord ben een trots lid van dit oecumenisch overlegorgaan waar we op een constructieve wijze praktische maar misschien nog wel belangrijker ook bezinnende zaken met elkaar kunnen en mogen bespreken.

Namens het Oecumenisch Beraad,
Alex Barendrecht