Wie o wie heeft groene vingers en wil ons helpen met de bloemen voor het liturgisch verhoog.

Wij zijn op zoek naar een paar mensen die bij toerbeurt de bloemen verzorgen in de Open Hof.
De bloemen worden elke vrijdag rond 13.00 uur aangeleverd.

Maar ook voor de liturgische schikkingen hebben wij een aantal handen nodig
zoals met Pasen, Pinksteren en Allerzielen/Gedachtenis der Namen en Kerstmis.

De nood is hoog, want Pasen komt eraan.

Voor inlichtingen kunt U zich wenden tot:

Dori Heijmans;         tel.nr. 06-18873768        email: doriheijmans@kpnmail.nl 
Of
Joost Barendrecht;  tel.nr: 06-11617794          email: joostbarendrecht@hotmail.com