Op woensdag 24 januari zal in de Oranjekerk, Rozenlaan 20 in Rotterdam-Hillegersberg, de Nieuwjaarsbijeenkomst zijn waarvoor de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand u van harte uitnodigt.

Het thema voor de avond is ‘ Een nieuwe start in de Oranjekerk ‘: sinds 5 jaar wordt het gebouw gedeeld door de wijkgemeente Oranjekerk en Noorderlicht-Oranjekerk. Er zijn in die jaren veel mooie en hoopvolle zaken gebeurd, waar we graag iets over willen delen.

Er zal een muzikale bijdrage zijn vanuit zowel de wijkgemeente als Noorderlicht, een nieuwjaarstoespraak van de voorzitter van de AK, de heer Derk-Jan van der Kolk, en uiteraard is er alle ruimte om elkaar te ontmoeten en te spreken.

De aanvang is om 20.00 uur en wij hopen velen van u te zien.

Namens de wijkgemeente Oranjekerk, Noorderlicht-Oranjekerk en de algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente Rotterdam-Noordrand,

Louis Krüger, voorganger Oranjekerk, Jurek Woller, pionier-voorganger Noorderlicht-Oranjekerk,
Derk-Jan van der Kolk, voorzitter AK en Len Lafeber, scriba AK.

In de omgeving van de Oranjekerk geldt ‘betaald parkeren’.
Vrij parkeren is mogelijk bij het zwembad ‘de Wilgenring’ en het Hout- en Meubileringscollege.