Zoals u als het goed is weet, loopt de ambtsperiode van Alex Barendrecht als ouderling eind dit jaar af. Hij zal dan ook geen voorzitter van de kerkenraad meer zijn.

Alex had aangegeven het voorzitterschap eerder al te willen neerleggen als er een opvolger gevonden zou zijn. De kerkenraad kan u nu met veel vreugde mededelen dat dat gelukt is: Bea Cox is bereid gevonden deze verantwoordelijke, mooie taak op zich te nemen.

We zijn hier als kerkenraad heel blij mee: we kennen Bea als warm, daadkrachtig en optimistisch, en gaan vol vertrouwen met haar samen deze nieuwe periode in. We wensen Bea hierbij veel succes en veel plezier toe.

Alex Barendrecht danken we vanaf deze plek nogmaals voor al het werk en alle tijd die hij in het voorzitterschap gestoken heeft. We kijken terug op een fijne samenwerking en vele plezierige bijeenkomsten. Ook Alex wensen wij veel succes en plezier toe bij al het moois dat ongetwijfeld op zijn kerkelijk pad terecht zal komen.

Aria van Ballegooie, scriba