Christoffel

De parochies in Rotterdam Oost, Capelle, Nieuwerkerk en Krimpen aan den IJssel gaan met ingang van 1 januari 2016 fuseren tot één parochie. De naam van de nieuwe parochie wordt Sint Christoffel. Letterlijk betekent Sint Christoffel drager van Christus. Hij is de beschermheilige van de reiziger, voor mensen onderweg. Een toepasselijke naam. Want wij zijn allen reizigers die met elkaar onderweg zijn.

Frans Martens
Voorzitter IPV