Op zondag 12 september gaat de aandacht van de kerkdienst uit naar de kwetsbare en zieken in onze parochie. Zoals ieder jaar is er een blijk van aandacht en bemoediging.

Wanneer u, als kijker van de kerk tv of als U mensen weet die dit graag willen ontvangen,  vragen we u dit door te geven via telefoon aan de telefoonpost 06-21547020

of via de mail  openhof@christoffelparochie.nl