…in de nieuwe Open Hof

 De vier zalen boven krijgen, de op de Bijbel geïnspireerde namen

Regenboog
Genesis 9: 12-17
Oase
Psalm 84:7 en Jesaja 32:18
Amandelbloesem
Exodus 25: 33
Olijf
Haggaï 2:19
  Vredeszaal
(Beneden naast de kerkzaal)
De Bijbel is van dit woord doordrenkt

De passages volgens de nieuwe Bijbelvertaling van 2004
De Vredeszaal en de Regenboogzaal kennen wij dus al van de oude Open Hof. Veertig jaar geleden kwamen deze namen bij de naamkeuze van de kerk als tweede en derde (of omgekeerd) uit de bus.
Overigens is bewust gekozen voor de naam Open Hof. Volgens de betekenis van het eerste couplet van de berijmde Psalm 87. Daarom dus zonder het woordje kerk er achter. 

Op Sions berg sticht God zijn heilge stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.

Arjan Huiskamp