Gemeente wordt uitgenodigd namen te noemen

Als onderdeel van de beroepingsprocedure worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld namen te noemen van predikanten die, passend bij de Profielschets, geschikt worden geacht.

Deze namen kunt u, tot 22 februari doorgeven aan de Beroepingscommissie via: bc.openhofommoord@gmail.com  of telefonisch aan mw. Bea Cox, secretaris beroepingscommissie, tel: 06 40 35 7909.

Namens de wijkkerkenraad, Aria van Ballegoie, scriba