Na de PKN-dienst van zondag 25 september is er weer een nagesprek over de dienst en de preek onder leiding van de voorgangster ds. Anja Matser. Wij hopen weer op een ruime deelname en een goed gesprek.

Namens de wijkkerkenraad, Hans Ros