0001

Op zondag 19 april vertrok al vroeg in de morgen het rooms katholieke koor uit Open Hof met onbekende bestemming. Zoals elke twee jaar begon de mystery tour in de ‘Vreugdetours’ bus om na een lange reis aan te komen in Nijmegen. Alleen de organisatie wist waar de reis naar toe ging.In Nijmegen werden we gastvrij ontvangen in de Sint Antonius Abt kerk. Het is een kerk van architect Kuypers, die ook het Centraal Station in Amsterdam ontwierp. Daar mocht het koor een indrukwekkende bijdrage leveren aan de mis.
 Reliek
Deze kerk was de kerk waar Martin Heijmans als jongetje misdienaar was geweest, maar ook voor hem was de verrassing groot.De kerk had een laat gotisch kruisbeeld uit Calcar dat bij restauratie een reliek bleek te bevatten achter in het hoofd onder de doornenkroon. Het was een realistische voorstelling van de lijdende Christus. Zo realistisch dat het in een aparte kapel een plaats heeft gekregen.Na de mis, de koffie en de cake vertrokken we om uiteindelijk, na een prachtige tocht, aan te komen in Leerdam voor de lunch.
Prikkelinge
Het restaurant ‘Prikkelinge’ lag op een mooie plaats met uitzicht over de Linge en de stadswallen. Er was een ‘lopend’ buffet met heerlijke broodjes en beleg, waarbij de soep voor sommigen wat in het water viel en de mosterd na de maaltijd kwam, maar dat nam niet weg dat het ons heerlijk smaakte.Te voet vertrokken we naar de demonstratie van het glasblazen. Voor onze ogen werd een prachtige schaal tevoorschijn getoverd.
Een fatale flirt
Bij een wandelingetje over de stadswal kon een poes het niet laten om met de organist te flirten, maar de liefde was snel voorbij toen een hond begon te blaffen en de poes de hand van de organist aan flarden beet. De volgende dag bleken de tandjes voor een lelijke infectie te zorgen waar antibiotica aan te pas moest komen.
Voor de verandering
Aan het eind van de middag vertrokken we naar Open Hof, waar een team vrijwilligers klaarstond om ons welkom te heten. Helaas viel een van de dames toen ze vanuit de bus naar Open Hof liep. In het ziekenhuis bleek haar arm uit de kom. Jammer dat voor haar en haar begeleiders de maaltijd in duigen viel, maar gelukkig kon de arm weer teruggezet worden en bleef de schade beperkt. We wensen haar alle goeds.Ben van de Verandering zorgde in Open Hof voor een heerlijke warme maaltijd en Jan van der Zee bleek over onvermoed talent de beschikken. Hij maakt twee gedichten over het koor en de muziek en droeg die voor op een hilarische manier.Een prachtige onvergetelijke dag. Iedereen, de organisatie en de vrijwilligers in Open Hof en Ben van harte bedankt!                                                                                                             Anneke van Wijngaarden