7 maart was het dan zo ver.
Met 84 kinderen en zo’n 40 vrijwilligers zou in 1 dag onder leiding van professionals van de Vliegende speeldoos een musical worden ingestudeerd en opgevoerd.
Er werd al vroeg begonnen. Om 9u stonden de eerste leden van de bouwploeg klaar om de kerkzaal en het podium klaar te maken voor het decor van de musical.
Voor elke groep werd een zaaltje ingericht met de een krat vol knutselspullen voor het uitbeelden van hun rol. Om 13u stroomde in vlot tempo de hal vol met enthousiaste kinderen.
Eerst kregen de kinderen een indruk van het verhaal Jona door de presentatie van de acteurs van de Vliegende speeldoos. Maar wat is een musical zonder deelnemers? Dus al gauw werden de kinderen gevraagd om mee te doen met het voorbereiden.
In een aantal uren werd in kleine groepjes scenes voorbereid, en de juiste attributen in elkaar geknutseld.
Ook bleef er nog tijd over om lekker met nieuwgemaakte vriendjes en vriendinnetjes uit je groepje te kletsen, een Donald Duck te lezen of nog even te spelen. Of even koffiedrinken met een andere vrijwilliger.
Om half 5 werd in de generale repetitie alles nog een keer geoefend. Toen kreeg iedereen wel een indruk van het verhaal.
Voor het avondeten waren door verschillende vrijwilligers 400 pannenkoeken gebakken, die schoon opgingen. Dan de laatste voorbereidingen: schminken, omkleden tot planters en vissen (groep 1-2), studenten (groep 3), krabben met wiebelogen en scherpe schaarhanden (groep 4), onderzeedieren met lange tentakels (groep 5), stoere zeelui (groep 6) en de (gemene) bewoners van Nineve (groep 7-8).
Vanaf half zeven stroomde de zaal van de Goede Herderkerk vol met nieuwsgierige familie en gemeenteleden uit de kerken van Rotterdam Noordrand en andere belangstellenden.
Een volle kerk !
In een uur werd het verhaal verteld over Jona, die de opdracht kreeg om naar Nineve te gaan.
Met een decor dat dienst deed als paleis, boot, walvis en boom werden de verschillende scenes gespeelt met Jona, die uiteindelijk leerde wat vergeving was. Niet voor 100 of 1000 jaar, maar voor ALTIJD!
En ook in de moeilijke situaties, zoals in de walvis was Jona niet allen, maar was God bij hem.
Voldaan kunnen we terugkijken op mooie herinneringen en ervaringen. Geef elkaar de hand, daar wordt je vrolijk van als groep kinderen op het podium, en als samenwerkende kerken.
Alle kinderen en vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen, en natuurlijk de bezoekers, HEEL HARTELIJK BEDANKT!