Lachend poseren de medewerkers in hun nieuwe outfit.

Chris Meyster, die onnoemelijk veel hand en spandiensten doet voor en in Open Hof, werd verrast
met een vrolijk lied, waarin zijn kwaliteiten breed werden uitgemeten. Tenslotte boden de
vrijwilligers hem -ieder een andere soort of ander merk- flesjes bier aan.