Donderdag 14 november 2019, 14.00 uur in Open Hof


We nodigen u allen hartelijk uit voor deze kerkdienst op donderdag 14 november. In deze dienst gaat ds. Wim in ‘t Hout voor, die zal preken over psalm 125.  We zingen mooie en bekende liederen, die op het orgel begeleid worden door Willem Blonk. Na de dienst is er koffie en thee in de ontmoetingsruimte. Dus dan is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken. Iedereen is van harte welkom.

Namens ds. Wim in ’t Hout en de medewerkers van het ouderenpastoraat.