Middagkerkdienst donderdag 26 juli 2018, 14 uur Open Hof

Het thema op deze middag is: “Levensspoor”. Welke ‘sporen’ herinnert u zich?
Mooie en droevige momenten; tijden van geluk en van verdriet. Levenservaringen die je hebt gedeeld met anderen, geliefden. Mensen die je nu soms moet missen. Na jaren kun je wel je verhaal doen. Anderen daarin betrekken.  Als u het leuk vindt, kunt u deze middag iets vertellen van uw levensverhaal. Daarvan iets laten zien middels een voorwerp of een foto. Maar alleen als u dat wilt. Wij zijn nooit alleen onderweg op ons levensspoor. Dat willen we vanmiddag vieren.

Ds. Jacob Korf gaat voor. We zingen, begeleid door Barend van Wijngaarden op het orgel, mooie en bekende liederen rond dit thema en we praten na tijdens de koffie/thee in de ontmoetingsruimte.