Zo begint een gedicht van Coert Poort.

En zo gaat het verder:‘…er worden mensen gevraagd.

Mensen gevraagd, dringend mensen gevraagd…’.
En een eindje verder: ‘… Mensen gevraagd om hun stem te verheffen…’.

Deze oproep is nu aan u gericht.

Er komt een waardevolle uitvoering aan, in november, waarbij een spreekkoor meedoet.
In dat spreekkoor kunt u, kun jij een van de stemmen zijn.

Het gaat om de uitvoering van ‘Een mens uit één stuk’, waarover u ook al op pagina 23 in het Activiteitenboekje kunt lezen. In het kort: Een uitvoering met theatrale elementen, waarin het maken van keuzes centraal staat.
Met participatie van professionele solisten, zowel vocaal als instrumentaal, geoefende koorzangers en -zangeressen, een kinderkoor en een ad hoc – groep van wat minder geoefende stemmen. Het publiek neemt actief deel door te stemmen via de app Mentimeter.
Inhoudelijk is het een actualisatie van het verhaal van de verzoeking in de woestijn rond onze eigentijdse verleidingen in de sfeer van overconsumptie, in zowel materiële als immateriële zin. Niet ten prooi vallen aan je interne verdeeldheid, positief gezegd: het goede kiezen en doen; als een mens uit één stuk leven.
Willem Blonk is de samensteller en artistiek leider. Hij gebruikt te zingen teksten van mensen als de mystica Carina Philipse, de dichters Huub Oosterhuis en Guillaume van der Graft en voegt daar actuele eigen teksten aan toe, vaak speels en niet zonder humor. In een toegankelijke stijl op muziek gezet.
Het geheel duurt ca. 75 minuten, de uitvoering is gepland op 19 november 2023 om 19.00 uur in Open Hof, Rotterdam.

Wilt u, wil jij hieraan meedoen? Je hoeft dan niet te kunnen zingen, het gaat om ritmisch teksten scanderen, voornamelijk vanaf het balkon van de kerkzaal, onder leiding van tweede dirigent Andries Stam en met begeleiding van slagwerk.
Doen er genoeg tempovaste mensen mee, dan kan dit ook met variaties en in canon.

Zo ontstaat er door de koorzang beneden heen soms even een gewilde chaos, waaruit in de lijn van het stuk weer een uitweg gevonden wordt.

Er moet wel voor geoefend worden; het oefenen vindt in principe plaats op drie zaterdagen voor de uitvoering: 4, 11 en 18 november. De generale is ’s middags voor het concert.
U kunt zich aanmelden bij de Stichting Open Hof Muziek of direct bij Willem Blonk.

Dus: bij Nico Hof, mail nhof@chello.nl – tel. 010 4551452 / Willem Blonk, mail willem.blonk@planet.nl – tel. 010 2205697 / 06 28068303.

In veel kerken heeft men al positieve ervaringen met zo’n ‘gemeente-musical’.
Hoewel deze term niet hélemaal de lading dekt, komt dit er heel dicht bij.
Zou het mogelijk zijn, ons als Open Hof in dat rijtje te scharen?
Vast wel  – doet u / doe jij mee?