Er is in Open Hof diverse keren geld ingezameld voor  stichting Masakhane o.a. met de wijnavond in oktober en de opbrengst van de Kerstbazaar in december.

Bijgaande foto’s laten het resultaat zien van wat er o.a. met uw giften/bijdragen bereikt is. Hoe leuk is het om resultaten te zien van het geld wat u heeft gegeven en waar kinderen zo’n 13.000 km hiervandaan daardoor kunnen genieten. De foto’s spreken voor zich.

Mocht u bij het zien van zoveel plezier alsnog iets willen bijdragen :
Rekening nummer (IBAN):
NL51 TRIO 0197844006
tnv Stichting Masakhane,
Gouda

Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Voor meer info: Egbert van Rossum – tel. 010- 4556557 egbertvanrossum@kpnmail.nl