Op maandag 15 april, in de week voor Pasen, organiseren we een solidariteitsmaaltijd.
De deur gaat 16.30 uur open en we gaan 17 uur eten.
Een sobere maaltijd met soep en brood, om onze solidariteit te tonen met de stichting Help Mij Leven die Braziliaanse straatkinderen in nood helpt door hun veiligheid, onderwijs en toekomstperspectief te bieden.
Deze stichting is opgericht door de Nederlander Robert Smits, zie de website helpmijleven.org voor meer informatie. Er is ook een medewerker aanwezig van de stichting die meer kan vertellen over het mooie werk van ons goede doel.
Deelname is gratis, na afloop vindt een collecte plaats voor dit goede doel.
Eet u mee? Aanmelden kan op woensdag 10 april in Open Hof, tussen 10.00 en 11.00 uur of via de mail, p.brummelink@upcmail.nl.
Fijn als u erbij bent.

Toos Brummelink