Op zondag 6 maart vierden wij het 1ste lustrum van onze nieuwe Open Hof.
Het was een oecumenische dienst met Pastor Flohr en ds. Fulco Timmers.
Het Oecumenisch Seniorenkoor verleende haar medewerking en het was een heel
mooie viering.
De zegen spreekt voor zich en het bloemstuk gemaakt door John Kropmans
liet zien hoe de boog gespannen werd tussen de oude en nieuwe Hof.

Mieke Nuijten